Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

Algemene Voorwaarden van mijnSexadvertentie.be

mijnSexadvertentie.be wordt onderhouden door Evesi Media SL (hierna 'Evesi'). Op de inhoud en het gebruik van mijnSexadvertentie.be zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van mijnSexadvertentie.be houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Evesi behoudt zich het recht voor UwDomein.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op mijnSexadvertentie.be daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van mijnSexadvertentie.be, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Evesi, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Evesi zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van mijnSexadvertentie.be, mag niets van mijnSexadvertentie.be worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Evesi.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op mijnSexadvertentie.be is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Evesi spant zich in om de informatie op mijnSexadvertentie.be zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Evesi sluit iedere aansprakelijkheid voor op mijnSexadvertentie.be verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op mijnSexadvertentie.be worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Evesi sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op mijnSexadvertentie.be geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Evesi spant zich in om mijnSexadvertentie.be zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van mijnSexadvertentie.be.

Hyperlinks

Hyperlinks op mijnSexadvertentie.be kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Evesi. Evesi biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Evesi worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op mijnSexadvertentie.be wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar mijnSexadvertentie.be verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Belgische recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van mijnSexadvertentie.be worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Dendermonde.